ITsys                            ITsys


Salgs- og levering

Produkter

Ny C5 version   

Nyheder på C5 løn

Referencer

Kontakt os

Microsoft Dynamics C5

Økonomiløsningen der giver overblik

Microsoft Dynamics C5 er et modulopbygget system, som gør det nemt at komme i gang med grundlæggende økonomistyring. Systemet kan målrettes til et utal af brancher inden for service, handel/engros, håndværk og industri. Virksomhedens opgaver afgør, hvilke moduler der kræves, og tilpasninger kan ske helt ned på opgaveniveau.

Du kan med andre ord sammensætte den løsning, der passer til din virksomhed og dens behov. I praksis starter du med en Microsoft Dynamics C5 grundpakke eller C5 light, som du bygger videre på.

• En grundpakke med 20 MB database, som kan udvides i takt med behov

• 1 bruger, som kan udvides til flere brugere.

• Finansmodul med op til 300 finanskonti, kontoplan, fordelingskonti, ubegrænset antal kassekladder med selvstændige bilagsserier, 6 valgfrie beholdningskonti pr. kassekladde, fri oprettelse af finansperioder, konsolidering, individuel oprettelse af balanceudskrifter med valgfrit antal kolonner og beregning. Finansmodulet kan udvides med Intrastat, Listesystem, Valutastyring, Afdelingsregnskab og Budget.

• Debitormodul med salgsfakturering og op til 100 debitorer, kundekartotek, varelinie - eller slutrabat, aldersfordelt saldo pr. kunde, salgsfakturering, faktura med eller uden girokort, fakturering med bogføring direkte på debitor -og finanskonti, varefakturering med opdatering i lagermodul, automatisk udligning, registrering af poster fra kassekladde.

• Kreditormodul med købsfakturering og op til 100 kreditorer, kreditorkartotek, aldersfordelt saldo, opdatering af varelager, automatisk udligning, angivelse af vare-og slutrabat, bilagsgodkendelse.

• Lagermodul med op til 300 varenumre, lagerkartotek, flere salgspriser pr. vare, negativt lager, 4 lagermodeller, ubegrænset antal lagerkladder. Lagermodulet kan udvides med Styklister, Rabatkartotek og Afgiftskartotek.

• Budget 1. Finansbudget giver mulighed for at budgetterer pr. finanskonto, så det er muligt at sammenligne realiseret og budgetteret tal, hvilket giver et styringsgrundlag for din virksomhed.

• Valutastyring med mulighed for at styre flere valutaer, kursregulerer samt anvende en webservice til Danmark Nationalbank, hvor det er muligt at hente alle dagskurser og få dem hentet direkte ind i Microsoft Dynamics C5.

• Revisor Eksport giver mulighed for at eksporter sine data til sin revisor, som med deres revisorværktøjer så kan arbejde videre med disse data.

Derudover kan Microsoft Dynamics C5 udvides med følgende tillægsmoduler:

• Løn: Det er muligt at føre et komplet lønregnskab i Microsoft Dynamics C5. Microsoft Dynamics C5 Løn indeholder et personalekartotek, hvortil alle relevante lønoplysninger bliver knyttet. Der kan herfra bogføres løn til timelønnede, funktionærer mv. Lønmodulet er meget fleksibelt opbygget og giver mulighed for at tilrette lønberegninger præcis til din virksomhed.

• E-handel: Microsoft Dynamics C5 kan udvides med tre prisvenlige eHandels moduler – eHandel I, II og III (eOrdremodtagelse, eButik, eForretning). Med en internetopkobling, en mailadresse og en e-postkasse kan du med Microsoft Dynamics C5 få alle fordelene ved E-handel.

• Ordre: Ordremodulet styrer og skaber overblik over tilbud, ordrer, leverancer, restorodrer og fakturering. Modulet giver mulighed for massefakturering og styring af pris og rabat pr. ordre, med direkte integration til Debitor, Finans og Lagermoduler. Ordremodulet indeholder ordrekartotek, ordrearkiv, ubegrænset antal ordreklasser og ordregrupper, tilbudsgivning og samlefakturering.

• Indkøb: Indkøbsmodulet bruges til at styre og overskue rekvisitioner, leverancer og fakturaopdatering af varekreditorer. Bl.a. rummer modulet restordrestyring pr. lokation, ordrestyrede indkøb, udnyttelser af kreditorers rabatordninger og direkte indkøb til projekt. Indkøbsmodulet indeholder indkøbskartotek, arkiv, bogføring af købsfakturering i Finans og Kreditor modulerne.

• Projekt: Projektmodulet er et effektivt værktøj til styring af henholdsvis omkostninger, indkøb, indtægter og timer/antal på projekter. De stærke statistikværktøjer gør det muligt at se dækningsbidrag/-grad og foretage vareberegninger på skærmen. Projekt modulet indeholder projektkartotek, massefakturering, ajourføring af projektbeholdning i Finans, direkte driftsføring med angivelser af procentsats og ubegrænset antal projektgrupper.

• Udveksling af data: Med ODBC modulet kan du udveksle data mellem Microsoft Dynamics C5 og eksterne programmer, så som Windows og Microsoft Excel. Derved kan du bl.a. nemt lave brevfletning eller analyse på posteringer.

• Dimensioner: Med dimensioner giver det dig mulig for kontering på 3 dimensioner udover kontonummer. I Microsoft Dynamics C5 hedder de Afdeling, Bærer og Formål, hvilket gør at du har mulighed for at udarbejde f.eks. afdelingsregnskaber og formålsregnskaber.

• Flere regnskaber: Flere regnskaber giver mulighed for håndtering af flere regnskaber, som gør det muligt at bogfører i flere regnskaber for f.eks. virksomheder med datterselskaber.

Microsoft Dynamics C5 rummer desuden en serie udviklingsværktøjer, som giver brugerne mulighed for at foretage tilpasninger overalt i standardprogrammet.

Blandt de stærke generelle faciliteter i Microsoft Dynamics C5 er også transaktionssporing, som giver mulighed for følge posteringer og grundlaget for disse.
Med Print2Office er de nu muligt at anvende Microsoft Word til at designe og udskrive dine formularer, som f.eks. fakturaer og tilbud. Endvidere er det nu muligt at printe ud direkte til Microsoft Excel, hvilket gør det muligt at arbejde videre med data i Microsoft Excel.

Ønsker man at anvende SQL server, som database har man også mulighed for det i Microsoft Dynamics C5.